Mama Dana Sp. Ed K-4

Jambo Jina langu ni

Mama Dana

you

If not now then when... If not me then who...